Najava za povratak ..

Baš loše stojim sa muzikom – ne pratim, nikad nisam ni imala tu naviku. Ali ono što redovno pratim su filmovi, i nekako najbolja muzika je  baš tu.
Znači za povratak, jedna lepa najava …

 

Keep looking through the window pane
Just trying to see through the pouring rain
It’s hearing your name, hearing your name
I never really felt quite the same, since I’ve lost what I had to gain
No one to blame, no one to blame
Seems to me, can’t turn back the hands of time
Oh it seems to me, can’t back the hands of time

Seems to me, can’t turn back the hands of time
Oh it seems to me, can’t turn back the hands of time
Seems to me, history was left behind